Introduktion

Johanna Meijer

Hej, mitt namn är Johanna Meijer och jag är en 3D-artist med bakgrund inom animation och VFX som har tar steget in i tekniskt skrivande via Hermods ettåriga KY-utbildning för teknikinformatörer. Nu är jag i slutet av min utbildning och jobbar på mitt examensarbete innan LIA-praktiken börjar.

  • Längd på utbildning : 1 år
  • Datum för praktik: 26e augusti 2024 - 18e oktober 2024
  • Längd på praktik : 8 veckor
  • Var skall praktiken äga rum? On-site eller remote

Teknikinformatör

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Textanalys och skrivande

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att bli professionella skribenter och anpassa teknisk information efter målgruppen. Den ger fördjupad kunskap till att förklara tekniska sammanhang och komplex information så att mottagaren verkligen förstår.

Engelska för teknikinformatörer

Denna kurs får studerande får öva sin förmåga för att bli en professionell teknisk skribent. De studerande utvecklar sin språkfärdighet och får fördjupade kunskaper i till teknisk engelska, Simplified Technical English och dess användning.

Informationsdesign

Denna kurs ger en grund i teknikinformation, att förklara teknik genom att kombinera text, bild och strukturera data effektivt. Kursen täcker teori om informations-design, tekniker för topic-baserad information och informationsmappning, samt analys av input och dokumentation.

Teknisk illustration

Kursens mål är att de studerande övas att skapa teknisk illustration. De studerande får kunskaper i att skapa informativa bilder av tekniska produkter och funktioner samt analys av bilders olika förutsättningar så att de kan anpassa utformningen för en specifik målgrupp och situation.

Verktyg och system för en teknikinformatör

Målet med kursen är att de studerande lär sig att arbeta med olika IT-system och verktyg för en teknikinformatör. Syftet med kursen är att ge den studerande grund-läggande kunskaper om XML, Paligo och videoproduktion för att kunna arbeta med dess verktyg inom teknisk dokumentation.

Projektkunskap och projektledning

Kursen syftar till att utveckla de studerandes förmåga att ingå i men också att leda projekt och driva teknikinformatörens frågor. Mål med kursen är att de studerande får kunskaper inom projekt och projekt-ledning samt för yrket relevanta projektmetoder och modeller.

E-Post

johannaullameijer@gmail.com

Mobil

+45 26 93 07 54

Studerar till teknikinformatör

Johanna Meijer

Hej! Mitt namn är Johanna Meijer och jag studerar för närvarande till teknikinformatör. Jag kommer att vara nyutexaminerad till hösten 2024.

LinkedIn